شاد شاهرود شاهرود مشاهده پیکان وانت پیکان

شاد: شاهرود شاهرود مشاهده پیکان وانت پیکان حمل خاک خاک حمل مصالح ساختمانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تاسیس مجمع گفت‌وگوی منطقه‌‌‌ای راهکاری عملی جهت ایجاد امنیت و آرامش در خلیج فارس است / ظریف

وزیر امور خارجه تاکید کرد: خلیج فارس باید منطقه‌ای نیرومند و پهنه همکاری، امنیت و آرامش درون‌زا باشد که تنها از مسیر گفت‌وگو و همکاری و اعتمادسازی امکان‌پذیر می

تاسیس مجمع گفت‌وگوی منطقه‌‌‌ای راهکاری عملی جهت ایجاد امنیت و آرامش در خلیج فارس است / ظریف

ظریف: تاسیس مجمع گفت وگوی منطقه ای راهکاری عملی جهت ایجاد امنیت و آرامش در خلیج فارس است

عبارات مهم : امنیت

وزیر امور خارجه تاکید کرد: خلیج فارس باید منطقه ای نیرومند و پهنه همکاری، امنیت و آرامش درون زا باشد که تنها از مسیر گفت وگو و همکاری و اعتمادسازی امکان پذیر می باشد که ایده تاسیس مجمع گفت وگوی منطقه ای راهکاری عملی در همین مسیر است.

به گزارش ایلنا، متن خبر محمدجواد ظریف به مناسبات روز ملی خلیج فارس به شرح زیر است:

۱۰ اردیبهشت «روز ملی خلیج فارس» را به تمام آنانی که هزاران سال است در کنار این پهنه آبی تاریخی، زیسته اند و همزیستی ای به دیرینگی تاریخ را اطراف آن تجربه کرده اند، تبریک می گویم.

تاسیس مجمع گفت‌وگوی منطقه‌‌‌ای راهکاری عملی جهت ایجاد امنیت و آرامش در خلیج فارس است / ظریف

خلیج فارس تنها یک پهنه آبی نیست؛ واقعیتی تاریخی که هزاران سال است به نام خلیج فارس می شناسیم. میراث ارزشمندی است که از نیاکان و گذشتگان ساکنین مناطق اطراف آن به ما رسیده است و خاستگاه ارزش های فرهنگی و بومی دوام است که با هویت و حیات منطقه ما عجین شده است است و به اعتبار این میراث، خود امروز تبدیل به نماد تاریخ و فرهنگ منطقه ما شده است هست.

خلیج فارسی که از گذشته های دور به عنوان میراثی مانا جهت عصر ما و آیندگان به جا مانده هست، سال هاست که حیاتی ترین شریان های انرژی و تجاری دنیا را در سینه خود جای داده هست. خلیج فارس باید منطقه ای نیرومند و پهنه همکاری، امنیت و آرامش درون زا باشد که تنها از مسیر گفت وگو و همکاری و اعتمادسازی امکان پذیر می باشد که ایده تاسیس مجمع گفت وگوی منطقه ای راهکاری عملی در همین مسیر است.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: خلیج فارس باید منطقه‌ای نیرومند و پهنه همکاری، امنیت و آرامش درون‌زا باشد که تنها از مسیر گفت‌وگو و همکاری و اعتمادسازی امکان‌پذیر می

واژه های کلیدی: امنیت | تاریخ | تاریخی | همکاری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog