شاد شاهرود شاهرود مشاهده پیکان وانت پیکان

شاد: شاهرود شاهرود مشاهده پیکان وانت پیکان حمل خاک خاک حمل مصالح ساختمانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی مصرف ذرت تراریخته جهت سلامتی بافایده است / محققان ایتالیایی

محققان ایتالیایی با بررسی شش هزار مطالعه از دو دهه گذشته، مصرف ذرت تراریخته را جهت سلامتی بافایده دانستند. 

مصرف ذرت تراریخته جهت سلامتی بافایده است / محققان ایتالیایی

محققان ایتالیایی: مصرف ذرت تراریخته جهت سلامتی بافایده است

عبارات مهم : محققان

محققان ایتالیایی با بررسی شش هزار مطالعه از دو دهه گذشته، مصرف ذرت تراریخته را جهت سلامتی بافایده دانستند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس الرت، بحث های زیادی در رابطه با ارگانیسم های اصلاح شده است ژنتیکی یا تراریخته ها (GMOs) وجود دارد و نگرانی هایی در خصوص اثرات مصرف این محصولات بر سلامتی وجود دارد.

با این حال گروهی از محققان ایتالیایی در یک بررسی تازه که در مجله Scientific Reports منتشر شد، بیش از شش هزار مطالعه بررسی شده است را از 21 سال گذشته در یک ‘متا آنالیز’ مورد بررسی قرار دادند.

مصرف ذرت تراریخته جهت سلامتی بافایده است / محققان ایتالیایی

مطالعه متاآنالیز به واسطه تنوع و تعدد منابع به محققان امکان می دهد که به نتیجه های گسترده تر و نیرومند تر از نتیجه های صرف یک مطالعه دست یابند.

این آنالیزها تایید می کنند که نه تنها مصرف محصولات تراریخته خطری جهت سلامتی انسان محسوب نمی شوند، بلکه مصرف این محصولات به واقع می تواند تاثیر مثبت بر سلامتی داشته باشند.

محققان ایتالیایی با بررسی شش هزار مطالعه از دو دهه گذشته، مصرف ذرت تراریخته را جهت سلامتی بافایده دانستند. 

مایکوتوکسین ها (Mycotoxins )مواد شیمیایی تولید شده است به وسیله قارچ ها، جهت انسان ها و حیوانات سمی و سرطانزا هستند. درصد قابل توجهی از ذرت های ارگانیک و غیرتراریخته حاوی مقادیری از مایکوتوکسین ها هستند. این مواد شیمیایی اغلب به واسطه پاک کردن محصول در کشورهای در حال توسعه برطرف می شوند ولی خطر آنها همچنان وجود دارد.

اما ذرت تراریخته به میزان قابل توجهی مایکوتوکسین کمتری دارد لیکن این گیاه های اساسا به گونه ای اصلاح می شوند که آسیب کمتری از جانب حشرات به آنها وارد شود.

حشرات سیستم ایمنی گیاه را ضعیف می کنند و آن را جهت مبتلا شدن به قارچی که مایکوتوکسین تولید می کند، مستعدتر می سازند.

مصرف ذرت تراریخته جهت سلامتی بافایده است / محققان ایتالیایی

آنالیزهای صورت گرفته که به مطالعات انجام شده است در آمریکا و کانادا محدود نیستند، نشان می دهند که گونه های ذرت تراریخته باردهی ذرت را در سراسر دنیا از 5.6 تا 24.5 درصد در مقایسه با گونه های غیرتراریخته ذرت زیاد کردن داده است.

محققان همچنین متوجه شدند که محصولات ذرت تراریخته مایکوتوکسین – محصولات جانبی شیمیایی سمی از کلونیزاسیون – به مراتب کمتری (به میزان 36.5 درصد کمتر، بسته به نوع) داشتند.

محققان ایتالیایی با بررسی شش هزار مطالعه از دو دهه گذشته، مصرف ذرت تراریخته را جهت سلامتی بافایده دانستند. 

واژه های کلیدی: محققان | سلامتی | مطالعه | محصولات | شیمیایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog